مطالب عاشقانه حسی _ عشق گمشده
مطالب عاشقانه حسی _ جملات عاشقانه حسی + عكس
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
درباره وبلاگ


بسم الله الرحمن الرحیم :)
ازکسانیکه از من متنفرند سپاسگزارم
آنها مرا قویـتــــــر میکنند .
از کسانیکه مرا دوســـت دارند
ممنونم آنان قلــــب مرا بزرگتــــر میکنند .
ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشـــــکرم آنان
به من می آموزند که هیچ چیز
تا ابــد ماندنی نیست . از کسانیکه
با من مـیمانند سپاسگزارم آنان
به من معنای دوســــت واقعی را نشان میدهند.
دم هرچی عاشق باوفاس گرم!!
مگر نه اینكه خدا ترا قسمت من
كرد می خواهم برای تو خودم را
قسمت كنم تكه تكه ذره ذره تا
بیشتر نگاهت كنم و بیشتر نگاهم كنی
و بیشتر كه دلت تنگ شد
سهم خودت را ببری می خواهم
آنقدر خودم را قسمت كنم تا همه بگویند
"خدا" من را قسمت تو كرد...
سلام دوستای عزیزم من زهرا هستم
21 ساله ام و ترك 000 امیدوارم
ازوبلاگم خوشتون بیاد. راستی
نظریادتون نره. باتبادل لینکم موافقم
هرکی خواست اول مارولینک کنه
بد خبربده تا من هم لینکش کنم .
وقتی دلت تنگ شد وقتی چشا ت
ترشد وقتی دیگه نبودکسی امیدتوهم
نفسی بدون که هست اینجاکسی
که توواسش همه کسی منتظرنظراتونم
عزیزان لطفاتونظرسنجی پایان
وبم شرکت کنید 000
كپی برداری از این وبلاگ آزاده به شرط درج منبع :)


تو به افتادن من درخیابان خندیدی
و من تمام حواسم به چشمان مردم
شهربود
که عاشق خنده ات نشوند
________Partgah_________
شیطان را ساختیم
تا دلیلی برای
همه زشتی ها داشته باشیم
________Partgah_________
خدایا این روزا که تموم شد
میام میزنم روشونت و میگم
جنبه را حال کردی ؟
________Partgah_________
آنگاه که دوست داری
همواره کسی به یادت باشد
به یاد من باش
که من همواره به یاد توام !
"سوره بقره آیه 152 "
________Partgah_________
هرسن و سالی که داشته باشی
اگرکسی نباشد
مرده یا زنده
که بایادش چشمانت
ازشادی یاغم
پر ازاشک نشود
هرگز زندگی نکرده ای
________Partgah_________
نبخشیدن مهم نبود ....
میشد همدیگررا نبخشیم اما
همدیگررابه هم ببخشیم
خسته بودیم ازهم ؟
میشد دوتایی یک گوشه بشینیم
وخستگی راه آمده را درکنیم
چرا این هارانفهمیدیم ؟
________Partgah_________
باران که میبارد من تنها
نگران تو هستم
که بی چتر نمانی ...

مدیر وبلاگ : ایران ایرانی
نویسندگان
نظرسنجی
نحوه آشنایی شما با وبلاگ ما چطور بود؟

*Punch you so hard that electricity will come out of your eyes!
(چنان بزنم که برق از چشمت بپره!)

*Snake Venom! (زهر مار !)

*Disease! (مرض!)

*Pain without a cure! (درد بی درمون!)

*He thinks he has fallen out of an elephant’s nose?(!فکر می کنه از دماغ فیل افتاده?!)

(*Dog’s mustache (سگ سبیل)

*I’ll take out your eyes! (چشتو در میارم!)

*Your step on my eye! (قدمت روی چشمم!)

*May I be sacrificed for you! (قربونت برم!)

 

*You have seen camel; you haven’t seen. (شتر دیدی ندیدی.)

*Don’t drop worms! (کرم نریز!)

*He does long tongue!! (زبون درازی می کنه!!)

*Donkey into donkey!!! (خرتوخره!!!)

*They are like an elephant and a tea cup! (مثل فیل و فنجون می مونن)

*Don’t put watermelon under my arms! (هندونه زیر بغلم نده!)

*I’ll make you one with the wall! با دیوار یکیت می کنم)!)

*I wanted to see who my nosey person is?! (میخواست ببنم فضولم کیه?!)

*Don’t look at me left left!! ( بهم چپ چپ نگاه نکن )

*Took the water from my face! (Aabeh roomo bord!)

*Painted us black! (مارو رو سیاه کرد!)

*The door to the pot is open, where is the integrity of the cat? (در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته?)

*You can’t ride a camel bending, bending! (شتر سواری دلا دلا نمی شه!)

*The blind read! (کور خونده!)

*The dog was hitting, the cat was dancing! (سگ میزدگربه می رقصید!)

*You brought my life up to my lip! (جونم و بلبم رسوندی!)

*My soul reached my lips! (جونم بلبم رسید!)

*Inside head eater!! (توسری خور!!)

*It’s hit my head! (زده به سرم!)

*Blind cat! (‘گربه کوره!)

*My head whistled! (سرم سوت کشید!)

*My job is done. (کارم تمومه.)

 

*Burnt father! (پدر سوخته!)

*His mouth still smells like milk! (هنوز دهنش بوی شیر میده!)

*I haven’t said anything to her and she has grown a tongue! هیچه بهش نگفتم، زبون در آورده)!)

*I hope your eyes go blind! (چشمت کور!)

*I grabbed it out of his belly. (از دلش در آوردم.)

*One is too little, two is sad, the third is sure. (یکی کمه دوتا غمه سومی خاطر جمعه.)

*It was hitting and banging! (بزن بکوب بود!)

*May your hand not hurt. (دستت دردنکنه.)

*May your head not hurt. (سرت درد نکنه.)

*Don’t be tired! (خسته نباشی!)

*I hope your mind goes up! (فهمت بره بالا!)

*Choke!!! (خفه شو!!!)

*Killed the cat by the honeymoon suite! (گربه رو دم حجله کشت!)

*Not coming not coming, when coming, two two coming!! ( نمیاد نمیاد وقتی میاد دوتا دوتا میاد!)

*No daddy!!! (نه بابــــــا!!!)

*Go daddy!!! (برو بابــــــــْآ !!!)

*Let’s hit and go! (بزن بریم!)

*One pot tells the other pot your face is black?! (دیگ به دیگ میگه روت سیاه?!)

*Make him a donkey! (خرش کن!)

*Come short! (کوتاه بیا!)

*Money is not the bear’s grass!! (پول علف خرس نیست!!)

*A hundred years to these years! (سد سال به این سال ها!)

*Your warm breath! (دمت گرم!)

*Her stomach is happy. (دلش خوشه.)

*My stomach is tight. (دلم تنگه.)

*Wide ass!! (کون گشاد!!)

*My stomach burned for her! (دلم براش سوخت!)

*Stomach to stomach has a path! (دل به دل راه داره!)

*Big bear! (خرس گنده!)

*Stomach is not in his stomach!! (دل تو دلش نیست!)

*It doesn’t have math or books! (حساب کتاب نداره!)

*I’ll eat your liver! (جیگرتو بخورم!)

*Sink your teeth into liver a little bit! (یک کمی دندو رو جیگر بذار!)

*It’s raining dogs here! (اینجا سگ سارونه!)

*One gear! (یک دنده!)

*His pocket is wide as mullah’s ass! (جیبش مثل کون ملاگشاده!)

*Dirt on your head!! (خاک برسرت!!)

*My stomach is making salt! (دلم شور می زنه!)

*I died from laughter. (از خنده مردم.)

*It is from my God! (از خدامه!)

*He was stuck between the earth and the sky. (مونده بود بین زمین و آسمون.)

*From each of her fingers a talent rains! (از هر انگشتش هنر میباره!)

*Make your hat the judge! (کلاهتو قاضی کن!)

*I won’t even give you a non-curing disease! (درد بی درمون هم بهت نمیدم!)

*A flower has no front or back! (گل پشت رو نداره!)

*Without dad and mom! (بی پدر مادر!)

*He put a finishing stone! (سنگ تمام گذاشت!)

*His health is a ball! (حالش توپه!)

*I know him like the palm of my hand. (مثل کفت دستم می شناسمش.)

*Have I smelled the palm of my hand?? (مگه کف دستموبو کردم??)

*She hits one handed! (یک دستی می زنه!)

*Without back of work! (پشتکارنداره!)

*Donkey head! (کله خر!)

*Wind hitter. (باد بزن.)

*Water puller. (آب کش.)

*Hat lifter! (کلاه بردار!)

*You are the darling of my stomach.(عزیز دلمی )

*She is very heavy and colourful! (خیلی سنگین رنگینه!)

*Don’t make yourself spoiled!! (خودتو لوس نکن!!)

*Drink of life! (نوش جان!)

*Unknowledgeable in salt!! (نمک نشناس!!)

*Without salt! (بی نمک!)

*With salt! (با نمک!)

*Without steam! (بی بخار !)

*Don’t be narrow and orange!! (نازک نارنجی نباش!!)

*You ate my head!! (سرمو خوردی!!)

*Again the same soup and the same bowl!! (بازهم همان آش و همان کاسه!!)

*Your eyes see beautiful! (چشمتون قشنگ می بینه!)

*May your eyes be bright! (چشمتون روشن!)

 

*He took her tear out! (اشکشو در آوردی!)

*Her colour has jumped away! (رنگش پریده!)

*The patient stone. (سنگ صبور.)

*Your place is very empty! (جات خیلی خالیه!)

*One hand has no voice. (یک دست سدا نداره.)

*I want the donkey and the dates. (هم خرو میخواد هم خرمارو.)

*My new sleeve, eat rice!! (آستین نو بخور پلو!!)

*Her friendship is like the friendship of Auntie Bear! (دوستیش مثل دوستی خاله خرسه اس!)

*She still has two and a half swallows left!!! (هنوز دوقورت و نیمش باقیه!!!)

*Don’t see how tiny the pepper is, break it and see how sharp it is! (فلفل نبین چه ریشه بشکن ببین چه تیزه!)

*One crow, forty crows! (یک کلاغ چهل کلاغ!)

*Hear and don’t believe! (بشنو و باور نکن!)

*Leave it alone, it’s not male male, or female female! (ولش کن نه نر نره نه ماده ماده!)

*If you’re a crow, then I’m a baby crow! (اگه تو کلاغی من بچه کلاغم!)

*The onion has been hanging out with the fruit!! (پیاز هم خودشو قاطی میوه ها کرده!!)

*Which instrument of yours should I dance to?? (با کدوم سازت برقصم??)

*May God never subtract you from brotherhood! (خدا از برادری کمت نکنه!)

*My stomach became a kabob! (دلم کباب شد!)

*Die for someone who will have a fever for you! (برای کسی بمیر که برات بمیره!)

*Fartnose! (گوز دماغ!)

*Ouch life/soul!! (آخ جوووون!!)

*My veins and roots came out!! (رگ و ریشه ام در اومد


نوع مطلب : ترجمه های انگلیسی، 
برچسب ها : ترجمه های انگلیسی، ترجمه لغات انگلیسی، فحش های انگلیسی به فارسی، جملات عاشقانه انگلیسی، اس ام اس های انگلیسی، متن های انگلیسی، فحش های فارسی به انگلیسی،
لینک های مرتبط :

سه شنبه 8 مرداد 1392
پنجشنبه 13 تیر 1392


پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic